Spelet GO

Det finns vissa som tror att kinaschack och Go är samma sak, men så är inte riktigt fallet. Go kommer förvisso ursprungligen från Kina men det är inte samma spel.

I Sverige spelar man i regel Go med japanska regler och det beror helt enkelt på att det var genom Japan spelet kom till Sverige. Reglerna skiljer sig något från de kinesiska men skillnaderna är inte enorma.

Här kan du köpa spelet GO

Målet i spelet

Spelet Go kan ha två olika mål beroende på om man spelar med enkla eller avancerade regler. Spelar man med de enkla reglerna blir speltiden lite kortare.

Spelets mål är då att omringa motspelarens pjäser. När en spelare har lyckats med det här är spelomgången slut.

Spelar man däremot med mer avancerade regler ska man istället samla poäng. Man får poäng genom att omringa andra spelares pjäser eller genom att ta tomma platser på planen i besittning.

Den spelare som har flest poäng när spelet är slut har vunnit. Spelet är slut när spelarna är överens om att ingen kan få fler poäng genom att spela ut fler pjäser på brädet.

Vad behöver man för att spela?

För att spela behöver man en motspelare. Man kan antingen spela ansikte mot ansikte, eller online mot andra personer eller mot en simulerad spelare.

Man behöver också en spelplan och spelpjäser. Spelpjäserna ska vara i två färger, och ofta använder man små stenar.

Spelplanen är oftast i trä om man spelar ett fysiskt spel mot en riktig motståndare. På spelplanen finns ett rutmönster med antingen 9×9, 13×13 eller 19×19 linjer.

Ju fler linjer, desto fler rutor och skärningspunkter innehåller mönstret. När det gäller nybörjarspelare och spel med enkla regler används ofta bräden med 9×9 linjer.

På alla bräden finns det nio markerade punkter med utgång från centrum. De används om man spelar med avancerade regler och så kallat handikapp. Då får stenar placeras ut på de markerade punkterna.

Vem börjar spela?

När det gäller Go lottar man om vem som ska börja om båda spelarna är lika bra och erfarna på spelet. Den spelare som börjar har alltid färgen svart på sina pjäser, motspelaren har vitt.

Den spelare som inte börjar får 6.5 poäng extra i komi, som är en slags bonuspoäng som motsvarar den fördel spelaren som börjar får.

Om en spelare är betydligt bättre än den andra bör den bästa spelaren välja vit färg, och låta den mindre erfarna spelaren börja. Samtidigt bör den erfarna spelaren bara få 0,5 poäng i komi.

Att placera sina pjäser

Spelarna turas om att placera sina pjäser på planen. Pjäserna placeras inte i rutorna, utan i linjernas skärningspunkter.

Man får bara lägga en sten åt gången och en lagd sten ligger kvar. Den får med andra ord inte flyttas om den inte fångas av motspelaren.

Pjäsens friheter

Varje pjäs som placeras på planen får så kallade friheter. Om pjäsen placeras mitt på brädet är det åtta skärningspunkter som finns runt den.

Fyra av dem har direkt förbindelse med pjäsen och det är de skärningspunkterna som kallas för pjäsens friheter.

Grupper av pjäser

Genom att lägga flera av sina pjäser bredvid varandra får man en grupp av pjäser. Den har fler friheter och den blir också svårare att omringa än en ensam pjäs.

Att fånga motståndarens pjäs

Om man spelar ut en pjäs som motspelaren sedan omringar på alla dess friheter kommer pjäsen att dö.

Spelet är slut om man spelar med enkla regler. Har man avancerade regler tas pjäsen som fånge och blir en poäng.

Förbjudna drag

I Go får man inte låta sina pjäser ”begå självmord” genom placeringen av dem.

Ligger tre vita pjäser i ett hörn och det finns en frihet längst inne i hörnet, och de vita pjäserna på utsidan omringas av svarta pjäser får spelaren med svarta pjäser lägga en sådan i friheten.

En vit pjäs får dock inte placeras där eftersom det vore självmord för den spelaren.

Att spela med mer avancerade spelregler

När man lärt sig spelet kan man också spela med de avancerade spelreglerna för att få ett längre och mer komplicerat spel. Här presenterar vi några av reglerna som förekommer i den mer avancerade varianten av spelet.

Ko-regel

I den avancerade varianten av spelet kan det hända att spelarna kan fånga varandras pjäser i en evighet. Man kan helt enkelt flytta tillbaka sina pjäser och tillfångata varandras sådana gång på gång. Men det finns en regel som inte tillåter det här.

Den så kallade ko-regeln säger att man inte får flytta en pjäs så att spelplanen kommer att se ut som precis innan draget.

Brädet får helt enkelt inte återgå till en tidigare position utan att ha sett annorlunda ut emellan.

När man inte kan få bort en grupp

I spelet finns också de så kallade odödliga grupperna. Det är grupper där det finns minst två friheter inne i en grupp av pjäser som sedan omringats av den andra motspelarens färger.

Här kan gruppen inte tas över av motståndaren och friheterna kan inte fyllas eftersom det innebär självmord för den spelaren.

Seki

Seki är en annan form av odödlig grupp. Ordet seki betyder ömsesidigt liv. Det går helt enkelt ut på att en spelare har skapat en grupp av sina pjäser. I gruppen finns två friheter bredvid varandra, och runt om gruppen ligger motspelarens pjäser.

Här vill ingen av spelarna lägga en extra pjäs på friheterna inne i gruppen eftersom det innebär att en eller flera pjäser kan tas över av motspelaren. Gruppen får helt enkelt fortsätta leva eftersom ingen vill spela ett nytt drag just där.

Rek. Spelbutiker

Spelbord Biljardbord, pingisbort etc Besök
Spelexperten Sällskapsspel & utomhusspel Besök