canasta

I kortspelet Canasta använder man två kortlekar med alla kort, inklusive jokrarna. Det spelas bäst med fyra personer och grundprincipen i spelet är att både dra och kasta kort samt arrangera de i olika kombinationer.

Det finns många spel som delar denna grundprincip och alla dessa spel går att placera i grupperingen ”Rummy-spel”. En spelomgång brukar ta ungefär 30 minuter och det är ett spel som många tycker är roligt.

Innan spelet kan börja

För att det ska vara möjligt att spela behövs det som sagt två kortlekar, även jokrarna ska användas. Man måste vara fyra spelare för att spelet ska fungera, alla spelare sitter precis som när man spelar

Hjärter. Varje spelare måste alltså ha en person på varje sida om sig samt en mitt emot. De spelare som sitter mitt emot spelar sedan som ett lag. En spelomgång spelas alltså med två lag som har två personer.

Förutom två kortlekar och fyra personer behövs det papper och penna för att skriva upp alla poängen. Det går dock lika bra att skriva upp poängen på mobiltelefonen om det inte finns papper i närheten.

Utse en givare

Spelarna måste först komma överens om vilken av spelarna som ska blanda korten och sedan dela ut dem. Den spelare som blir vald måste först blanda de två kortlekarna noga och därefter kan han/hon börja dela ut dem.

Korten delas ut ett efter ett till varje spelare tills alla har 11 kort på handen. De kort som blir över läggs på mitten av bordet med baksidan uppåt.

Givaren tar det översta kortet ur denna korthög och vänder det så det är synligt. Det ska sedan ligga vid sidan av korthögen.

Vi kan kalla detta för spelhögen. Om det är gjort rätt ska ni alltså ha en spelhög, en korthög samt 11 kort var. Då är en spelomgång redo att spelas.

Själva spelet

De 11 korten som varje spelare har på handen kan de välja att sortera hur de vill, vare sig det är efter storlek på korten eller efter färg.

Målet med Canasta är att först nå 5000 poäng, därför är det viktigt att ha något att skriva på för att lättare hålla koll på hur många poäng varje spelare har. När en spelare ska börja får denne välja ifall de vill dra ett eller två kort ur korthögen.

Drar de endast ett behöver de en canasta för gå ut och dras två behövs två canastor. För att göra det hela lite enklare utgår vi från att spelaren väljer att dra ett kort.

En canasta innebär att en spelare får sju kort med samma värde. Det finns två olika varianter av en canasta, en svart och en röd.

En svart kan innehålla alla typer av kort medan en röd inte kan innehålla vilda kort eller jokrar. Genom att lägga ett rött eller svart kort överst markerar man vilken typ av canasta det gäller.

Spelregler

 • En mäla innebär att en spelare har tre kort av samma valör, när dessa tre kort växer till sju av samma värde förvandlas det då till en canasta.
 • Spelomgångarna börjar alltid med att en spelare drar ett kort från spel- eller korthögen. Spelomgångarna avslutas dessutom med att spelaren lägger ett kort i spelhögen.
 • Öppning kallas den första mälan som läggs ner. Mälan måste ha ett visst värde för att öppnas. Vilket värde som gäller beror på hur många poäng det laget har. Skulle laget ha mellan 0-1499 poäng måste mälan vara värd totalt 50 poäng. Har laget 1500-2999 poäng måste mälan bestå av 90 poäng och har laget över 3000 poäng måste öppningsmälan vara värd 120 poäng.
 • Spelarna får turas om med att antingen dra upp ett kort i korthögen eller ta upp spelhögen. För att det ska vara möjligt att plocka upp spelhögen måste den vara olåst samt att spelaren måste kunna använda det kortet för att skapa en mäla, antingen en helt ny mäla eller en befintlig. Skulle spelhögen vara låst måste spelaren ha minst två kort med samma valör för att kunna plocka upp den.
 • Den spelare som väljer att plocka upp spelhögen plockar upp alla korten och inte endast det översta.
 • När en spelare drar ett vilt kort från högen kommer spelhögen att låsas. Det görs den genom att spelaren lägger det vilda kortet över högen på tvären. För att låsas upp måste spelaren ha två kort av samma valör.
 • Skulle spelaren inte uppfylla kraven för att plocka upp spelhögen måste denna dra kort från korthögen istället.
 • Tvåor och jokrar räknas som vilda kort. Det är inte tillåtet att skapa en canasta med fler vilda kort än naturliga. Eftersom en canasta består av sju kort får spelaren ha som max tre vilda.
 • Alla treor är speciella. De röda treorna ses som bonuskort och när en spelare drar ett sådant ur korthögen läggs det direkt i spelhögen och ett nytt kort får dras. Svarta treor däremot får aldrig plockas ur spelhögen utan endast ur korthögen.
 • De svarta treorna kan endast bli mälade när de används för att gå ut under spelomgången.
 • Det krävs minst 5000 poäng för att ett lag ska vinna en spelomgång.

Poäng

 • Ess = 20 poäng
 • Åttor – kung = 10 poäng
 • Fyror – sjuor = 5 poäng
 • Tvåor = 20 poäng
 • Joker = 50 poäng
 • Röda treor = 100 poäng
 • Svarta treor = 5 poäng
 • Alla röda treor = 800 poäng
 • Röd canasta = 500 poäng
 • Svart canasta = 300 poäng
 • Spelare som går ut får 100 poäng. Poängen från de korten som spelarna har på handen dras från den totala poängen.

Sammanfattning

Trots att Canasta är ett relativt enkelt kortspel brukar det krävas ett par omgångar för att man ska känna sig säker i hur det går till samt alla regler. Att endast lära sig från en beskrivning är inte alltid enkelt.

Det är lättare att lära sig samtidigt som du spelar, speciellt om du har en person som kan förklara reglerna samtidigt.

Det viktigaste att komma ihåg är vad alla korten innebär och hur mycket poäng de är värda. När du kan dra kort ur högarna samt hur det går till är lättast att komma ihåg efter ett par omgångar.

Rekommenderade spelsidor

Svenska casinon Sveriges bästa online casinon samlade! Gå till
Spela Harpan Harpan online gratis! Gå till