rummy
kortlek

Idag har kortspelet Rummy flyttat in på nätcasinon och den tidigare kortleken i papp ersätts därför ofta av en digital. Trots moderniseringen av Rummy är det ett spel med en mycket lång historia.

Exakt ursprung är oklart men många anser att Rummy ursprungligen kommer från Kina. I Kina tros det ha utvecklats från Mahjong och Khanoon-spelen. I Europa blev Rummy populärt i slutet av 1800-talet och det är fortfarande ett populärt kortspel.

Rummy är idag ett samlingsnamn på flera kortspel som bland annat Gin Rummy och Canasta. Den grundläggande principen i alla rummy-spel är att det handlar om att dra och kasta kort. Målet är att arrangera korten i olika kombinationer utifrån kortets färg och valör.

Enkel Rummy

Den grundläggande ursprungliga varianten av Rummy kräver en vanlig kortlek med 52 kort. Jokrar kan användas som vilda kort. Antalet spelare ska vara mellan 2 och 6 stycken. Essens valör är 1 medan klädda kort (d.v.s. knekt, dam och kung) har en valör av 10. Nummerkorten har samma valör som sitt nummer. När jokrar används har de valören 0.

Varje deltagare får sju kort vardera om det är 2 till 4 spelare. Om det är 5 till 6 spelare får varje deltagare 6 kort. Resten av korten läggs på en hög mitt på bordet. Denna hög kallas för talong. Ett kort läggs upp från högen och påbörjar spelet. Högen med de utlagda korten med synliga valörer kallas för sakhög.

Spelarna ska sortera sina utdelade kort efter både färg och valör. Syftet med spelet är sedan att få kort som kan kombineras på olika sätt. Korten kan dels kombineras i grupper av samma valör och dels i sekvenser med tre eller fyra kort i nummerföljd i samma färg.

Spelet fortsätter genom att varje spelare tar ett kort från antingen talongen eller från sakhögen. När spelaren har tagit ett kort ska han eller hon även lägga ut ett annat kort i sakhögen. Kortet som läggs ut får inte vara samma som det som togs upp.

Den spelare som först har fått en komplett hand med kombinationer av tre och fyra kort säger rummy och lägger ner sin hand. Den som fått den första kompletta handen har vunnit omgången. Hur många vinster som ska krävas för att vinna hela spelet bestäms av spelarna.

Klassisk Rummy

I den klassiska varianten av rummy läggs grupper eller sekvenser öppet på bordet. Där kan de sedan byggas på och slutföras. I klassisk Rummy får sekvenser bestå av fler än 4 kort. Ett kort måste alltid läggas ut på sakhögen. Om ni är fler än två spelare är det tillåtet att bygga även på andra spelares kombinationer.

Den spelare som först blivit av med sitt sista kort på handen vinner omgången. Vinnaren får poäng för de kort som övriga har kvar. Ess är värt 1 poäng, klädda kort är värda 10 medan nummerkort är värda lika mycket som sitt nummer.

Skulle en spelare ha gått ut direkt utan att ha lagt ner och börjat bygga på en kombination får denna rummy. Det innebär att den spelaren får dubbla poäng. Vinnaren av klassisk Rummy är den som har uppnått ett visst poängtal. Ofta brukar det vara 100 poäng men det går att välja en annan summa också.

Sjukortsrummy

I Sjukortsrummy får varje spelare 7 kort vardera. Resten läggs ut i en hög på bordet och det översta kortet vänds upp.

Spelarna tar i turordning det översta kortet från talongen eller det översta i sakhögen. När spelaren har börjat bygga en grupp eller sekvens ska den läggas ner synlig framför spelaren.

Efter att spelaren har tagit upp ett kort ska ett annat kort läggas ut på sakhögen med framsidan synlig. Den spelare som först har blivit av med sitt sista kort har vunnit omgången.

Den vinnande spelaren kan tillgodoräkna sig poäng från de andra spelarna. Poängsumman beräknas utifrån de kort som övriga spelare har kvar i händerna. Ess är 1, klätt kort är 10 samt resterande nummerkort ger poäng utifrån sitt nummer.

Gin Rummy

Gin Rummy spelas med två spelare och en normal kortlek med 52 kort. Inga jokrar används i Gin Rummy. Ess har valören 1, klädda kort 10 och övriga kort har samma valör som sitt nummer.

Spelet påbörjas genom att 10 kort delas ut till varje spelare. Resten av korten placeras i en hög på bordet med baksidan uppåt. Spelarna ska sedan börja samla på sig kombinationer av färger eller valörer.

Tre eller fyra kort av samma valör är en kombination och en stege av samma färg med minst tre kort räknas också som en kombination. När alla kort i handen ingår i en kombination har spelaren Gin.

Spelet fortlöper genom att spelaren antingen väljer att ta upp kortet från den uppvända högen (sakhögen) eller tar ett kort från högen bredvid (talongen). Spelaren lägger sedan ut ett annat kort i sakhögen och spelet går över till den andra spelaren.

Omgången fortsätter tills talongens kort är slut. En spelare kan även avsluta omgången genom att knacka. För att en spelare ska få knacka krävs det att de kort som inte ingår i kombinationer maximalt uppgår till 10 poäng.

Efter omgångens slut räknas de poäng som inte ingår i kombinationer ihop. Vinnaren är den med lägst antal poäng och denna får tillgodoräkna sig poängskillnaden från den andra spelaren.

Om det är någon som har knackat får den spelaren en bonus på 25 poäng om knackaren har Gin. Skulle motspelaren till knackaren ha samma eller lägre poäng vinner denna istället och får en bonus på 20 poäng. Den som först uppnår 100 poäng vinner spelet.

Canasta

Precis som för övriga kortspel i Rummy-familjen handlar canasta om att skapa olika kortkombinationer. Till skillnad från många av de övrig Rummy-spelen är det endast kort av samma valör som får bilda en kombination.

Spelet spelas av fyra personer som spelar i var sitt par. Två kortlekar med 52 kort plus två jokrar används. Jokrarna och tvåorna är vilda kort. Canasta påbörjas genom att varje spelare får elva kort.

Övriga kort läggs med baksidan uppåt på bordet. Från högen vänds det översta kortet upp och bildar starten på sakhögen. Varje spelare ska spara på kombinationer av olika valörer.

Den högsta poängen som delas ut är för sju kort av samma valör. 7 kort kallas för canasta och en röd canasta ger 500 poäng medan en svart ger 300 poäng. Varje omgång är avslutad när en av spelarna spelat ut sitt sista kort eller korten i talongen är slut. Det par som uppnår 5 000 poäng först vinner spelet.

Ovanstående är exempel på några av spelen inom Rummy-familjen. Det finns även många andra Rummy-spel, t.ex. Poker Rummy, Cachoons och Fyrmansrummy. Prova gärna olika varianter för att hitta din favorit.

Rekommenderade spelsidor

Svenska casinon Sveriges bästa online casinon samlade! Gå till
Spela Harpan Harpan online gratis! Gå till