wordfeud

Wordfeud är ett spel som släpptes till iPhone och Android under år 2010. Det har sedan också släppts till Windows 8. Spelet är ett korsordsspel som går ut på att man ska skapa ord med givna bokstäver och samla poäng på dem. Spelet är i princip en kopia på Scrabble eller Alfapet.

I spelet är det alltid två spelare som tävlar mot varandra, inte fler. På brädet finns också olika bonusrutor och en spelare kan ha igång flera spel samtidigt med olika motståndare eller med samma sådan. Spelet kräver att man har tillgång till internet under hela tiden man vill spela.

Reglerna kort och snabbt

När spelet börjar får varje spelare sju bokstäver. Det kan vara sju olika sådana, alternativt en eller flera likadana.

Bokstäverna ger olika poäng. Vanliga bokstäver som A och S ger mindre poäng än mer sällsynta bokstäver som X och Z som då också är svårare att placera ut i olika ord.

På varje bokstavsruta står en liten siffra i översta högra hörnet, det är bokstavens poäng.

När det är din tur ska du skapa ett ord med så hög poäng som möjligt. När alla bokstäver är utlagda på spelplanen vinner den som har mest poäng.

Hur får man poäng?

Som spelare får du poäng i spelet genom att placera ut bokstäver som bildar ord.

Genom att lägga ut bokstäverna på bonusrutorna kan du få dubbla eller trippla poäng för ordet.

Ju fler bokstäver du använder, och ju mer ovanliga sådana ditt ord har, desto mer poäng får du.

Att börja spela

När man startar upp spelet får man välja vilken spelplan man vill köra på. Det finns en standardvariant där alla bonusrutor sitter i ett visst mönster.

Det finns också en randomvariant där bonusrutorna placeras ut olika för varje spel.

Om du ska börja spela ut ett ord ska du se till att ordet hamnar på den lilla stjärnan i spelplanens mitt. Det spelar ingen roll vilken bokstav i ordet som hamnar på stjärnan.

När ordet är lagt och godkänt av spelet har du fått dina första poäng. Sedan är det motspelarens tur att fortsätta.

Spelets fortsättning

När det första ordet är lagt måste nästa spelare skapa ett ord med utgångspunkt i de bokstäver som den första spelaren lagt ut på spelplanen.

Om spelaren lagt sitt ord lodrätt måste nästa lägga sitt ord vågrätt och tvärt om.

Den andra spelaren måste alltså använda en av motspelarens bokstäver för att skapa sitt ord.

Du får använda vilken av bokstäverna du vill och ditt ord måste inte börja med en av spelarens bokstäver utan bokstaven kan förekomma mitt i ordet eller rent av vara ordets sista bokstav.

När du ska skriva dina ord är det bara din egen fantasi och den inbyggda ordlistan i Wordfeud som som sätter gränserna.

Spelet fortsätter sedan på det här sättet. Längre fram i spelet behöver man dock inte utgå från motspelarens senast lagda ord utan man kan använda sig av valfritt ord på spelplanen.

Man får dock inte skapa ett helt nytt, fristående ord som inte korsar något av de andra orden. Om ordet inte godkänns får man skapa ett nytt och det går att försöka hur många gånger som helst.

Om man inte vill eller kan skapa ett ord kan man också välja att passa och då går turen över till motståndaren direkt.

De olika rutorna

De huvudsakliga rutorna på spelplanen är blanka eller svarta och de ger bara den poäng som står på bokstaven.

På spelplanen finns också flera bonusrutor och de bör man som spelare försöka träffa med sina ord när tillfälle ges.

Ordet kan ha sin mitt över en bonusruta eller sluta i bonusrutan, man får ta del av bonusen hur som helst. Den gröna bonusrutan märkt DL ger dubbel poäng för den bokstav som landar på rutan.

Den blå rutan TL ger trippel bokstavsbonus. Det finns också en orange och brun bonusruta.

Den orangea är märkt DW och den bruna TW. De ger dubbel, respektive trippel poäng för hela ordet.

Att få fler bokstäver

När man lägger ut ett ord med fyra bokstäver kommer man automatiskt att få fyra nya, helt slumpartade bokstäver i spelet. Man har alltid sju bokstäver att välja mellan på sin hand.

Om man inte vill ha några av sina bokstäver kan man också byta ut dem. Det görs när det blir spelarens tur. Spelaren får markera de bokstäver denne vill byta ut och sedan byts de mot lika många nya.

Spelaren får vid ett bokstavsbyte inte skapa något ord utan turen går över till motståndaren. Bokstavsbyten kan inte göras om det är färre än sju bokstavsrutor kvar att lägga.

Hur vinner man i spelet?

När det inte finns fler bokstavsrutor att lägga är spelet över och då har den spelare som samlat mest poäng vunnit. Hur lång tid spelet tar varierar beroende på hur de ord som skapas ser ut.

Nere i spelets högra hörn kan du alltid se hur många rutor som är kvar att använda innan spelet är slut och om du bara ligger ett fåtal poäng efter din motståndare kan det vara klokt att planera orden väl för att kanske lyckas komma åt några fler bonusrutor.

Det är aldrig för sent att börja kämpa om segern i det här spelet. Här kan nämligen många poäng tjänas in även på korta ord tack vare bonusrutorna och de bokstäver som ger en lite högre poäng.

Det gäller bara att ha ett bra ordförråd och så ska orden självklart finnas med i Wordfeuds lexikon.

Rekommenderade spelsidor

Svenska casinon Sveriges bästa online casinon samlade! Gå till
Spela Harpan Harpan online gratis! Gå till