Cayenne

Cayenne är ett engelskt kortspel som tillhör kortspelsfamiljen whistspel.

Om du tidigare har spelat whist kommer du inte att ha några problem att spela Cayenne, då det i grunden är samma spel.

Spelet har gått under många olika namn tidigare, bland annat Trumf, Ruff och Honours för att slutligen landa i Cayenne, och är väldigt populärt världen över idag.

Grunderna till Cayenne

Cayenne är ett kortspel med fyra deltagare som spelar i par mot varandra.

Målet med spelet är att vinna så många stick som möjligt och på så sätt få poäng.

Budgivning och givare

I Cayenne kan du använda dig av två olika sätt att starta spelet, antingen via en budgivning eller genom att utse en givare.

Budgivning

För att vinna budgivningen behöver du vinna stick. Varje spelare lägger i tur och ordning ett bud och den som inte kan bjuda över får passa.

Den som vinner budgivningen bestämmer vilken färg som ska vara trumf. Under budgivningen får endast förhand och partner delta.

Här avgörs vilken trumffärg det blir, om det blir spel utan trumf eller pass.

Trumffärg, trumf eller trumfkort är ord som är vanliga inom kortspel och innebär att en speciell färg eller valör på korten rankas högre än de övriga korten i kortleken.

Givare

Det går också att starta spelet genom att utse en givare, vilket enklast görs via lottdragning. Vid varje ny omgång i spelet är det en ny spelare som utses till givare.

Enklaste sättet att utse ny givare är genom att hela tiden välja nästa spelare, medurs från förra givaren sett.

Givarens uppgift är att dela ut korten, ett och ett, till varje spelare tills kortleken är slut. Spelarna ska då ha 13 kort var på handen var.

När alla korten är utdelade, får du se dina kort och bestämma ifall du vill spela eller passa.

Väljer du att spela ska du försöka ta så många stick som du kan. Väljer du istället att spela pass ska du försöka att ta så få stick du som möjligt.

För att visa vilken väg du väljer, pass eller spel, lägger du antingen ett rött eller svart kort i botten av din korthög.

Lägger du ett rött kort i botten av din hög betyder det att du vill spela, lägger du ett svart kort går du för pass.

När alla har valt sin färg, kan ni visa kortet i botten av er hög för varandra. Om alla har valt pass är det vad som kommer spelas.

Men det räcker med att en spelare i gruppen har valt spel för att det istället ska vara det som gäller.

Poängsystem

Eftersom Cayenne är ett spel där ni spelar i par kommer du och din spelpartner jaga poäng tillsammans.

Poängen delas ut efter varje omgång och spelet är oftast slut när ett av paren når 13 poäng. Vill ni spela längre kan ni bestämma en högre poäng för att vinna.

Beroende på om ni väljer pass eller spel får ni poäng på olika sätt. Du och din lagkamrat behöver ta 7 stick tillsammans för att få poäng från omgången om ni väljer spel.

För varje stick över 7 får ni ett poäng, samma gäller om ni tar hem exakt 7 stick. Väljer ni istället pass gäller det att inte ta hem fler än 6 stick. Klarar ni av att ta färre än 6 stick får ni 1 poäng.

Tankestrategi

När du börjar spela Cayenne kan det vara svårt att veta hur du ska tänka för att vinna.

Ett tips är att chansen för att ta flera stick är större om du har höga kort på hand, exempelvis kung, dam eller ess.

Har du däremot låga kort på hand kan det vara fördelaktigt att välja pass och sikta på att ta så få stick som möjligt istället.

Vid val av spel ska du tillsammans med din spelpartner vinna 7 stick. Det är bra om du är någorlunda säker på att du åtminstone kan ta hem 4 av dem.

Chansen är stor att din partner kan hjälpa dig att i ta de övriga 3 stick som ni behöver.

Det är viktigt att tänka på att om du väljer att spela, men sen inte tar hem 7 stick, får motståndarna extra poäng. I det fallet får motståndarna 2 poäng för varje stick över 6 istället för 1 poäng.

Självklart är det inte alltid lätt att vara säker på att vinna 4 stick. Du kanske har väldigt starka kort men får ändå aldrig chansen att ta något stick.

När du spelar kortspelet Cayenne gäller det att vara uppmärksam på hur spelet förändrar sig och vilka kort som kommer upp.

Rekommenderade spelsidor

Svenska casinon Sveriges bästa online casinon samlade! Gå till
Spela Harpan Harpan online gratis! Gå till