Casino kortspel

Casino är ett kortspel som går ut på att vinna kort som ligger utlagda på bordet.

Det sker genom att spelaren matchar dem med de kort spelaren har på handen. Spelet har sitt ursprung i Kina men har förekommit i Sverige sedan början av 1800-talet.

Bäst fungerar det att spela med två deltagare, men det är också möjligt att spela med tre eller fyra deltagare.

Bäst online casinon i Sverige

Given i casino

Vid given får alla spelare fyra kort var och fyra kort blir lagda öppet på bordet. Oftast ger givaren två kort åt gången för varje spelare. Resten av kortleken läggs undan så länge.

Givaren säger ”kort” när han delar ut den sista uppsättningen kort. Alla kort har ett motsvarande numeriskt värde.

Efter nummerkorten kommer knektarna med 11 poäng, damerna med 12 och kungarna med 13 poäng. Essen har antingen värdet 1 eller 14 poäng.

När en spelare har ett kort på handen som har samma värde som ett eller flera kort på bordet, får spelaren räkna ihop och ta upp de korten.

Spelaren som plockar upp kort måste visa sina medspelare sitt kort. Detta för att de andra spelarna ska kunna se att det är ett korrekt drag.

Om en spelare inte kan eller vill ta några kort från bordet måste istället denne lägga ett kort från sin hand.

När ingen av spelarna har några kort kvar på handen sker en ny giv med fyra kort.

Det finns också en form som heter dragcasino. Då kan spelarna dra kort från leken, för att hela tiden ha fyra kort på handen.

Spela casino

Spelaren till vänster om dealern spelar först och spelet går sedan vidare medsols.

När spelaren antingen har plockat kort från bordet eller lagt ut ett av sina kort – går spelet vidare till nästa person.

Ta kort med klätt kort

Om spelaren har ett klätt kort på hand kan detta användas för att ta upp ett annat klätt kort med samma valör.

Spelaren lägger sedan korten åt sidan, upp och ned i sin hög.

Oavsett hur många klädda kort med samma valör som ligger på bordet, så kan spelaren endast ta upp ett klätt kort åt gången.

Ta kort med nummerkort

En spelare kan använda ett nummerkort för att plocka kort från bordet som har samma valör som det kort spelaren har på hand.

Nummerkort kan också ta kombinationer av kort. Exempelvis kan ett nummerkort med valören tio användas för att ta en fyra och en sexa från bordet.

Kombinationer

Spelaren kan kombinera ett nummerkort med flera andra kort på bordet. Då heter det att korten bildar en kombination.

Det finns två typer av kombinationer; enkla och komplexa.

En enkel kombination består av ett antal kort (minst två) som matchar värdet på kombinationen. En kombination med summan sju kan till exempel göras med en tvåa och en femma.

En komplex kombination består av en kombination av kort där summan är lika med värdet på kombinationen.

En komplex kombination med summan åtta kan till exempel utgöras av en trea och en femma samt en tvåa och en sexa.

När spelaren gör en kombination måste kortet denne just spelat ingå.

En kombination kan inte skapas med enbart kort från bordet och kort som ingår i en kombination kan aldrig plockas separat.

Framtidens casinon funkar med Bitcoins – Läs mer här!

Exempel på hur kombinationer fungerar

Om det ligger en sexa på bordet och spelaren har en tvåa och en åtta på hand så kan spelaren lägga tvåan på sexan och säga: Kombinerar åtta.

Nu går den här kombinationen enbart att plocka upp med en åtta. Spelaren som har gjort kombinationen får inte själv plocka upp den, utan måste vänta på att det ska bli dennes tur igen.

Det här betyder att om någon av de andra spelarna har en åtta, så kan de plocka upp kombinationen innan spelaren som gjorde den har möjlighet att plocka upp den.

Plocka upp en kombination

En spelare kan plocka upp en kombination om spelaren har ett nummerkort med kombinationens värde på hand.

Om det ligger en kombination på bordet som spelaren själv har byggt, och ingen av de andra spelarna har byggt på kombinationen så får spelaren inte saka ett kort när det blir dennes tur.

Spelaren måste då antingen bygga en ny kombination, ta upp kombinationen som ligger på bordet eller bygga ut kombinationen på bordet. Hen kan också välja att ta ett stick.

Spelaren måste dock vara noga med att behålla kortet som kan ta kombinationen denne själv har byggt. Annars begår spelaren ett regelbrott.

Att göra en så kallad tabbe

När spelaren rensar bordet på kort heter det tabbe. Detta tvingar nästkommande spelare att saka ett kort.

För att hålla koll på hur många tabbar som förekommer i spelet så sparar spelarna det spelade kortet uppvänt i högen på bordet.

Tabbarna räknas sedan ihop när spelet är över.

Poängräkning i casino

Rundan är över när alla femtiotvå kort i kortleken har blivit utdelade och sista given är spelad.

Poängräkningen sker enligt följande: ruter tio (stora kasino eller storan) 2 poäng, spader två (lilla kasino eller lillan) 1 poäng.

Varje ess ger 1 poäng och för flest hemtagna spaderkort får spelaren 2 poäng. Flest hemtagna kort totalt ger 1 poäng.

Dessutom får spelaren som tog det sista kortet 1 poäng för sistan och 1 poäng extra för varje tabbe (när en spelare rensar bordet på kort).

Den första spelare som får 16 poäng vinner partiet.

Om spelarna har exakt lika antal spader, eller samma antal kort så utgår inga poäng i dessa kategorier.

Källor:

Rekommenderade spelsidor

Svenska casinon Sveriges bästa online casinon samlade! Gå till
Spela Harpan Harpan online gratis! Gå till