schack

Schack är ett berömt brädspel där två spelare spelar mot varandra. Schackspelet har sitt ursprung i Indien för omkring 1500 år sedan.

I Europa började schack spelas under 1400-talet och under 1800-talet började det anordnas schackturneringar.

År 1886 hölls det första officiella världsmästerskapet i New York mellan Johannes Zukertort och Wilhelm Steinitz.

Varje spelare börjar med 16 spelpjäser, varav det finns sex olika slags typer av pjäser. Dessa pjäser kan flyttas enligt vissa regler på ett bräde uppdelat i 64 rutor som är svarta och vita.

I det här spelet vinner den spelare som lyckas ställa motståndaren i ”schackmatt”.

Det innebär att den viktigaste pjäsen i spelet, det vill säga kungen, är i schack och inte kan undkomma detta läge.

Ursprunget till ordet kommer från det persiska språket och betyder att en kung är fångad och utan möjlighet till flykt. Schackmatt är därför ett perfekt ordval i schack.

Härnäst följer stegen för att spela schack korrekt. Det ger dig all nödvändig information för att kunna spela ett av världens mest berömda brädspel.

Här kan du köpa Schack

Grundläggande regler i schack

Schackspelets grundläggande regler beskrivs här i tre olika steg:

  • Hur spelet startar
  • Hur schackpjäser förflyttas
  • Specialdrag i schack

Steg 1: Spelets start och placering av schackpjäser

I början av spelet bör varje spelare ha en vit ruta längst ner till höger på brädet. Startpositionerna är alltid desamma.

I den första raden närmast spelaren upptar tornen varsitt hörn, därefter placeras en häst på varje sida bredvid tornet följt av löparna.

Sedan kommer drottningen och kungen som placeras i mitten av den första raden.

Drottningen placeras alltid på den ruta med samma färg som pjäsen. Den andra raden upptas helt av bönder, vilka är åtta stycken.

Steg 2: Hur man flyttar schackpjäserna

Det finns sex typer av pjäser vilka var och en har sitt eget sätt att förflytta sig på.

  • Häst: Hästen förflyttas på ett helt annat sätt än de andra pjäserna. Alla pjäser förutom hästen kan inte hoppa över vilken pjäs som helst. Den förflyttar sig som ett ”L” på brädet. Hästen är därmed en flexibel pjäs som kan hoppa över en annan pjäs för att slå ut en motståndares pjäs.
  • Kungen: Kungen är en känslig och långsam pjäs som endast kan röra sig ett steg åt gången, i valfri riktning. Det är alltså både den viktigaste och svagaste pjäsen. Kungen kan flytta till en valfri ruta så länge det inte blir schack. Vid schack är kungen tvungen att förflyttas till en annan ruta.
  • Drottningen: Drottningen är utan tvekan den starkaste av alla pjäser. Den kan förflytta sig i valfri riktning i ett valfritt antal rutor så länge ingen pjäs i samma färg står i vägen.
  • Torn: Tornet kan i likhet med drottningen också förflytta sig hur många rutor som helst, utom diagonalt. Tornens styrka är särskilt framträdande när de arbetar tillsammans.
  • Löpare: Även löparen kan som drottningen förflytta sig fritt hur långt som helst, dock i diagonal riktning. Löparen fungerar i likhet med tornet väldigt effektivt tillsammans med en annan löpare.
  • Bonde: Bonden är tillsammans med kungen de mest långsamma pjäserna. Dessa åtta bönder kan förflytta sig på två sätt, antingen genom att gå framåt eller att slå ut en pjäs diagonalt. De får endast förflyttas ett steg framåt förutom den första gången då de kan förflyttas två rutor framåt. Om en pjäs står framför bonden kan den inte förflytta sig.

Steg 3: Några specialdrag i schack

Schack har några stycken specialdrag som kanske inte verkar logiska till en början, vilka är En-passant, Promovering och Rockad.

Emellertid kan dessa specialdrag leda till överraskande händelser i spelet. Specialdragen skapades för att göra spelet roligare och intressantare.

1. Promovering: Även om bönder är långsamma och svaga har de en speciell förmåga som ingen annan pjäs har. Om de når den andra änden av brädet kan de förvandlas till vilken pjäs som helst i samma färg, utom en bonde eller kung.

Detta specialdrag brukar kallas för promovering, promotion eller förvandling.

Ett vanligt misstag är att tro att bönder bara kan förvandlas till en pjäs som tidigare har slagits ut av motståndaren. Vanligtvis brukar en bonde förvandlas till drottning.

2. En-passant: Ännu ett specialdrag förbehållet bönder är en så kallad ”en-passant”, som på franska betyder ”att gå” eller ”att kliva”.

Om en bonde har förflyttat sig två rutor i sitt första drag och hamnar bredvid en motståndares bonde, har motståndarens bonde möjlighet att slå ut den.

Därefter besätter den rutan som den utslagna bonden hade varit på om den bara hade avancerat ett steg.

Dock kan detta speciella drag bara göras omedelbart efter den första bondens förflyttning, annars kommer alternativet inte längre att vara möjligt.

3. Rockad: Det finns en annan speciell regel som heter rockad. Detta drag tillåter spelare att göra två viktiga saker i en enda rörelse: dels förflytta kungen till en säkrare position och dels släppa ut tornet från sitt hörn för att sätta den i spel.

För att kunna göra en rockad måste vissa villkor vara uppfyllda. Det måste vara både kungens och tornets första drag.

Därutöver kan det inte finnas någon pjäs mellan kungen och tornet. Ännu ett krav är att kungen inte är i schack eller kommer hamna i det om draget genomförs. Det finns två typer av rockad: kort rockad och lång rockad.

Den som är kort görs med tornet närmast kungen medan den långa görs med tornet på andra sidan. Oavsett vilken typ av rockad så förflyttas kungen två rutor i detta specialdrag.

Rekommenderade spelsidor

Svenska casinon Sveriges bästa online casinon samlade! Gå till
Spela Harpan Harpan online gratis! Gå till