risk

Risk är ett strategiskt brädspel som har funnits sedan 1957 då det gavs ut i Frankrike för första gången.

Spelbrädet utgörs av en världskarta och varje spelare ska försöka ta över världen. Med hjälp av trupper och strategiska drag tävlar spelarna om vem som ska bli världshärskare.

Varje beslut och varje drag innebär en risk som kan leda till övertagandet av ett nytt territorium eller förödelse.

Det gäller att placera dina trupper strategiskt och försöka utöka ditt territorium genom att besegra dina fiender.

Det är ett nervkittlande spel som där endast en spelare kan ta över världen. Här kan du läsa mer om spelet och spelreglerna.

Här kan du köpa spelet Rizk

Grundläggande om spelet

Risk är ett mycket populärt sällskapsspel som ägs av Hasbro Winning Moves Games USA.

Det är ett klassiskt brädspel som består av en spelplan, fem arméer i olika färger, 56 RISK-kort, fem tärningar, en kortlåda, fem armélådor samt spelanvisningar.

Varje armé har en egen färg och består av 40 infanterispelpjäser, 12 kavallerispelpjäser och 8 artillerispelpjäser vardera. Varje spelare blir tilldelad en armé innan spelet börjas.

Arméerna, som även kallas för trupper, används för att ta över världen. Tärningarna används för att utkämpa slag. De röda används för att anfalla och de blå används för att försvara.

RISK-korten utgörs av uppdragskort och ett kort för varje landområde. Det finns totalt 42 olika landområden fördelade på sex kontinenter på spelplanen.

De 12 uppdragskorten ger spelarna hemliga uppdrag som måste utföras för att vinna spelet. De resterande två korten är jokrar.

Spelets mål

Spelet går ut på att ta över världen. Detta görs genom att först uppfylla sina uppdrag. Uppdragen går uteslutande ut på att erövra olika territorier.

Spelets utmaning är att besegra dina fiender och förhoppningsvis lyckas flytta fram dina trupper och erövra landområden.

Antal spelare

 • Risk kan spelas av två till fem spelare.

Förberedelser

Innan ni sätter igång och krigar mot varandra måste ni förbereda spelplanen och trupperna. Börja med att lägga ut spelplanen.

Därefter utses en spelare till givare. Alla spelare väljer en färg och tar sedan armépjäserna i den färgen.

Om färre än fem personer spelar tar givaren bort de uppdragskort som tillhör de färger som inte används. Därefter blandas korten och varje spelare blir tilldelad ett uppgiftskort.

De kort som inte delas ut läggs bort och ingen, inte ens givaren, får titta på dessa under spelets gång. Uppdragskorten som spelarena blivit tilldelade är hemliga och endast spelaren själv får se kortet.

Nu är det dags för spelarna att räkna ihop sina armépjäser. Antalet armépjäser beror på antalet spelare. Antalet armépjäser per spelare tilldelas enligt följande:

 • 2 spelare = 40 armépjäser per spelare.
 • 3 spelare = 35 armépjäser per spelare.
 • 4 spelare = 30 armépjäser per spelare.
 • 5 spelare = 25 armépjäser per spelare.

Givaren plockar bort jokerkorten och delar därefter ut samtliga kort till spelarna. Spelaren till vänster om givaren får det första kortet och därefter tilldelas dem till alla spelarna.

Observera att vissa spelare kan få ett extra kort. Dessa kort anger vilka landområden som respektive spelare blivit tilldelad.

Spelarna får nu fördela sina armépjäser på dessa områden. Spelaren till vänster får börja sätta ut sina trupper och därefter går turordningen medurs.

Det finns ingen begränsning för hur många armépjäser som får sättas ut på ett landområde.

När samtliga spelare har placerat ut trupperna ges korten tillbaka till givaren som blandar dem med jokerkorten.

Spelets gång

När alla spelare ställt ut sina armépjäser är det dags att sätta igång och spela. Spelaren till vänster om givaren börjar och därefter fortsätter spelet medurs. Varje tur består av tre faser:

1. Förstärkning.

I början kan spelaren begäran tilläggsarméer. Antalet armépjäser som tilldelas beror på antalet områden som spelaren besitter samt hur många kontinent som spelare har full kontroll över.

Spelaren får även byta RISK-kort och få armépjäser i utbyte mot kortets värde. Exakt hur många armépjäser som tilldelas beskrivs mer utförligt under spelregler.

2. Anfall.

Ett anfall kan endast riktas mot en motståndare och endast ett område i taget. En spelare kan e kan endast riktas mot motståndarens landområden som gränsar till spelarens områden.

För att anfalla måste spelaren klargöra vilket områden som anfaller, vilket områden som kommer att anfallas samt antalet armépjäser som är med i anfallet. Därefter slår den anfallande spelaren de röda tärningarna.

Den anfallande spelaren får maximalt slå tre tärningar. Därefter slår spelaren som ska försvara sig de blå tärningarna.

Högst två blå tärningar för användas till försvaret. Antalet tärningar som får slås beror på antalet armépjäser hos anfallaren såväl som försvararen. Mer information om detta finns under spelregler.

Den hösta tärningen från anfallaren jämförs med den högst tärningen från försvararen.

Spelaren med det högsta talet vinner slaget och förloraren måste ta bort en armépjäs från området. När ett slag har avgjorts kan den anfallande spelaren välja att fortsätta attacken, anfalla ett annat område eller sluta anfalla.

Om den anfallande spelaren slår ut samtliga armépjäser i ett område måste den flytta trupper dit från det landområde som anföll.

Spelaren kan fortsätta anfalla från det nya erövrade området. Om ett eller flera områden erövras ska anfallaren även få RISK-kort från givaren.

3. Flytta trupper.

När spelaren har anfallit klar kan han flytta sina armépjäser på spelplanen.

Trupperna får endast flyttas från ett område till ett närliggande landområde. Inget område får lämnas utan åtminstone en armépjäs.

Spelregler

 • I förstärkningsfasen får spelaren det antal armépjäser som motsvarar en tredjedel av de landområden som spelaren besitter för tillfället. Spelaren får alltid minst tre pjäser.
 • Om spelaren erövrat ett helt kontinent får hen tilläggsarméer.
 • Spelaren måste byta in sina RISK-kort mot tilläggsarméer om han har fem eller fler kort.
 • Minst två armépjäser måste delta i ett anfall.
 • Ett anfall med två armépjäser ger än tärning. 3 anfallande armépjäser ger två tärningar och fyra eller fler pjäser ger tre tärningar.
 • Om försvararen har två eller en armépjäser får endast en tärning slås.
 • Om de högsta tärningarna är lika förlorar anfallaren en armépjäs.
 • Om båda spelarna slår två eller fler tärningar jämförs även det näst högsta resultatet.
 • Om landområdet besegras måste anfallaren flytta över minst lika många pjäser som deltog i slaget.
 • När en spelare blir helt utslagen lämnas RISK-korten över till angriparen. Uppdragskorten lämnas över till givaren utan att visa någon spelare.

Rekommenderade spelsidor

Svenska casinon Sveriges bästa online casinon samlade! Gå till
Spela Harpan Harpan online gratis! Gå till