Skipbo

Skip-Bo är ett underhållande kortspel som spelas med en speciell kortlek. Det är lämpligt från 7 år och uppåt och det kan spelas av minst 2 upp till 6 personer.

Reglerna är relativt enkla att lära sig och eftersom spelet består av en typ av kortlek är det mycket enkelt att ta med sig på semestern, framförallt om det behövs för att roa yngre barn en stund.

Trots att yngre oftast tycker bättre om spelet betyder det inte att vuxna inte kommer tycka att det är roligt.

Det rekommenderas dock att man läser igenom reglerna först eftersom många ”kortleks-spel” har regler som anpassats beroende på vem som spelar, trots de riktiga reglerna.

Det finns dessutom en annan version av spelet där det används tärningar. Det är många som inte tycker att det är lika roligt som originalet men gillar du att spela med tärningar kan du ta en titt på reglerna till den versionen också.

Här kan du köpa riktiga Skip Bo kort

Så här går spelet till

Spelet börjar med att alla spelare får en hög av kort. 2-4 spelare får 30 kort var och 5-6 spelare får 30 kort. Varje spelare lägger sedan sin grundhög framför sig med nummersidan nedåt.

Dock ska det översta kortet läggas med nummersidan uppåt. Man får dessutom inte titta på sina kort innan.

Efter att varje spelare har fått sitt antal kort läggs de överblivna i en hög på mitten av bordet. Dessa kort kan sedan dras av under spelets gång.

Så länge det är möjligt får man endast använda sina grundkort för att bygga en hög på bordet.

Målet är att bli av med alla sina kort genom att göra bygghögar mellan 1-12 på bordet. Det finns dessutom ”skip-bo-kort” som ersätter andra kort.

Om du till exempel inte har en 10:a att lägga kan du använda ett skip-bo-kort istället.

En bygghög är komplett när en 12:a läggs ner. Då lägger man den bygghögen till sidan.

Max fyra bygghögar får förekomma på bordet samtidigt. När draghögen, de överblivna korten, tagit slut blandas de färdiga bygghögarna ihop och används som en ny draghög.

Spelaren till vänster om den som delade ut korten börjar med att ta 5 kort från draghögen.

Man måste ha en 1:a som det översta kortet i sin grundhög eller på handen för att börja en bygghög.

Under sin tur i spelet får man lägga så många kort man kan, om man vill. Vill man endast lägga ett eller ett par kort är det okej. Man får alltså stanna trots att man har fler kort som är möjliga att lägga.

Skulle man spela bort alla sina kort på handen får man dra fler från draghögen. Det är endast möjligt att ta upp ett kort från draghögen när alla korten på handen har lagts ut.

När det inte är möjligt att lägga fler kort i bygghögen eller när man inte vill lägga fler tar man ett av sina kort och lägger det i en separat slänghög. Som mest får en spelare ha fyra slänghögar.

Dessa slänghögar har inte någon direkt funktion. De kan läggas i en annan slänghög vid slutet av spelet.

För att vinna krävs det att bli av med alla sina kort i grundhögen. Eftersom det endast är det översta kortet som går att läggas ut kan en spelomgång ta ganska lång tid.

Ju fler spelare man är desto snabbare går en omgång med tanke på att grundhögen inte innehåller lika många kort som när man endast är 2-3 spelare.

Spela som par

Man behöver inte spela Skip-Bo själv utan kan spela som par. Medlemmarna sitter bredvid varandra och när det är en av parmedlemmarnas tur får de använda både sina egna kort och sin medspelares kort.

Trots att de spelar i par får endast den spelares tur det är lägga kort, partnern får inte komma med tips eller lägga ut några kort förrän det är dennas tur.

Skulle medspelaren säga någonting får den straffa genom att dra upp två extra kort och lägga i grundhögen.

Målet är detsamma som när man spelar själv, att bli av med sin grundhög, men i parspelet gäller det att båda medlemmarna blir av med sin grundhög för att det ska bli vinst.

Innan spelet börjar måste man dessutom komma överens om hur spelet ska fortsätta när en parmedlems grundhög är slut.

I vissa fall får man hjälpas åt med att spela den sista grundhögen, men man kan också bestämma att varje spelare måste klara sig själv utan hjälp.

Spela med poäng

Vill man göra spelet ännu mer spännande kan man bestämma sig för att spela med poäng. Det innebär att man spelar flera omgångar och den som vinner en omgång får 25 poäng.

Dessutom får vinnaren 5 extra poäng för alla kort som finns kvar i grundhögarna hos motståndarna.

Det vanligaste som gäller när man spelar med poäng är att den som först når 500 vinner, men det kan man självklart variera efter vad man själv tycker.

Vill man istället spela först till 300 eller först till 1000 är även det möjligt. Kom överens i början om hur många poäng som behövs för att vinna spelet.

Tänk dock på att ju högre poäng som behövs desto längre tid kommer spelet att ta.

Skip-Bo tärningsspel

Det finns ytterligare en version av Skip-Bo, men det är inte lika roligt som det klassiska spelet och många tycker det är en blekare kopia. Spelet innehåller sammanlagt 17 sifferkort.

Spelet går ut på att en spelare ska vinna fem sifferkort. Varje sifferkort är värt lika mycket. Skillnaden är att de har olika tärningsutfall på sig, till exempel ”tre identiska”, ”1-2-3”, o.s.v.

Spelet går till genom att varje spelare ska kasta tre tärningar och försöka få utkomsten som ett sifferkort visar.

Alla spelare kastar tärningarna samtidigt och den som får rätt kombination först vinner. Du får dock spara siffror efter varje kast ifall de passar vad som står på kortet.

Det är viktigt att alla spelare kastar samtidigt för att de ska få lika stor vinstchans. Ett tips är att räkna till tre innan alla kastar tärningarna.

Den som lyckas få rätt tärningsutfall ropar ut ”skip-bo” och vinner det aktuella sifferkortet. När en spelare vunnit fem sådana kort betyder det vinst.

Rekommenderade spelsidor

Svenska casinon Sveriges bästa online casinon samlade! Gå till
Spela Harpan Harpan online gratis! Gå till