Skitgubbe
Kort

Skitgubbe, vändtia eller finne, kärt kortspel har många namn. Skitgubbe är troligtvis det vanligaste namnet och spelets koncept finns i stort sett över hela världen, där det enda som är annorlunda är några få regler.

Vare sig man befinner sig i Stockholm eller i Ljusdal, kan reglerna skilja sig åt lika mycket som att man hade befunnit sig i Manilla. Det kan därför vara en bra idé att diskutera spelreglerna innan spelet börjar, med tanke på hur vitt skilda dessa kan vara beroende på var i Sverige eller i världen som man för tillfället befinner sig.

Alternativet är naturligtvis att man istället väljer att följa de traditionella reglerna som är listade nedan.

Skitgubbe är ett traditionellt kortspel med relativt enkla regler där målet går ut på att bli av med alla sina kort först. Utöver att vara ett fantastiskt roligt spel, har kortspelet även en lång historia, där människor ofta har spelat om pengar på en bar eller i någons hem.

Det kan vara givande att fundera på att man faktiskt blir en del ett historiskt sammanhang när man spelar skitgubbe.

Skitgubbe är ett kortspel som är mest optimalt för 2 till 4 spelare, då det rekommenderade antalet spelare gör att man får lagom många kort och får möjlighet att spela med flyt.

Kortspelet kräver endast en kortlek. Syftet med spelet är att undvika att bli skitgubbe och det gör man genom att försöka bli av med alla sina kort så fort som möjligt. Den som har kvar sina kort till sist blir skitgubben och har därmed förlorat.

Bäst online casinon i Sverige

Dina kort på bordet

Efter att ha blandat kortleken delas tre kort ut till varje spelare, vars framsida är vänd mot bordet.

Dessa tre kort läggs på rad vertikalt. Härefter läggs ytterligare tre kort ut, men den här gången med framsidan uppåt. Dessa kort läggs ovanpå de nedåtvända korten.

Dessa sex stycken nedåtvända och uppåtvända kort kommer att vara dina sista kort och därmed de kort som du kommer att ha när du ska gå ur spelet.

Dina kort på handen

Härefter delas ytterligare tre kort ut och dessa kort har du på handen. Det är vanligt förekommande att man använder sig av spelregeln där man får byta sina uppåtvända korten på bordet mot de kort man har på handen.

En strategi är att ha så höga kort som möjligt bland sina uppåtvända kort på bordet.

Kortens värde

 • Två – gör att du kan lägga vad som helst ovanpå, vilket gör att värdet på lägghögen oftast sänks.
 • Tre – det lägsta kortet.
 • Fyra – det näst lägsta kortet.
 • Fem – en femma, som inom vissa varianter är osynlig.
 • Sex – en sexa.
 • Sju – en sjua.
 • Åtta – en åtta.
 • Nio – en nia.
 • Tio – kortet gör att hela lägghögen vänds bort och kallas därmed vändtia.
 • Knekt – värt 11.
 • Dam – värt 12.
 • Kung – värst 13.
 • Ess – kortet med det högsta värdet.

Extra spelregler

Skulle det vara så att någon lägger fyra kort av samma värde vänder det bort lägghögen, vilket gör att personen får lägga igen.

Den här regeln gäller genomgående i spelet, vilket innebär att om personen före lägger tre kort av ett och samma slag och du lägger till det fjärde, får du vända bort korten och därefter börja en ny vända med ett nytt kort.

Skulle det vara så att du inte kan lägga något på det kortet som ligger, finns alltid möjligheten att dra ett chanskort.

Ett chanskort dras från högen på bordet där ni tar upp kort och är kortet högre än det som ligger eller samma, har du lagt ditt kort och klarat dig.

Skulle det vara så att du inte vill dra ett chanskort eller att chanskortet är för lågt, får du ta upp hela högen av kort som ni har lagt ner.

Spelets genomförande

Vid det här laget är alla kort utdelade och spelet kan börja. De resterande korten som inte har delats ut läggs i en hög på bordet, varifrån spelarna kommer att få ta upp kort.

Efter varje gång du har lagt ett kort ska du ta upp ett nytt kort från den här högen. Du ska alltid ha tre kort på handen, sålänge högen med resterande kort på bordet finns. Personen med lägst kort börjar.

Nästa person måste lägga åtminstone samma värde på kortet som ligger eller högre. Kom dock ihåg att antal kort personen före lägger inte påverkar hur många kort du måste lägga. Efter du har lagt ditt kort går turen vidare till nästa person.

För varje gång du lägger ned ett kort, ska du ta upp ett kort från högen på bordet med kort som inte blev utdelad tidigare. Kom ihåg att du alltid ska ha tre kort på handen och att du måste ta upp kort om högen på bordet fortfarande har kort kvar.

När dina kort på handen är slut, går du in i nästa etapp av kortspelet och det är att bli av med dina kort på bordet. När du ska bli av med dina kort på borden måste du först lägga ut alla korten med sin framsida uppåt.

Den här delen av kortspelet kan vara lite lurig, med tanke på att de andra spelarna ser vilka kort du har att spela med och det är också en anledning till att många i början av kortspelet byter sina bästa kort på handen för att den här delen av kortspelet ska bli så enkel som möjligt.

När alla korten på bordet med sin framsida uppåt är utlagda får du lägga ut dina kort på bordet med framsidan nedåt. Under den här delen av spelet gäller likväl samma regler som tidigare dvs. att de kortet man lägger ut måste vara samma eller högre än föregående lagda kort.

Därmed är det vanligt förekommande att man under den här delen av spelet får ta upp högen med kort. För att gå ut ur spelet och vinna måste man bli av med alla sina kort. Däremot finns det kort som man inte kan gå ut på. De korten som man inte kan gå ut på är tvåan, tian och esset.

Rekommenderade spelsidor

Svenska casinon Sveriges bästa online casinon samlade! Gå till
Spela Harpan Harpan online gratis! Gå till